College van Burgemeester en Wethouders
T.a.v. de heer Marco Pastors
Wethouder Fysieke Infrastructuur
Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Rotterdam, 15 mei 2003
Betreft: Groeibriljant Oud- Charlois


Geachte heer Pastors,

Namens de Werkgroep Groeibriljant Oud Charlois wend ik mij tot u met het verzoek om onze buurt als Groeibriljant aan te melden. Graag wil ik U hierbij onze visie, plannen en doelen uiteenzetten.

De werkgroep
De werkgroep Groeibriljant Oud - Charlois is enkele maanden geleden opgericht. Het is een autonome werkgroep. We zijn niet gelieerd aan de bewonersorganisaties of welke dienst of instelling dan ook.

De werkgroep is opgericht vanuit een zeer grote directe betrokkenheid bij hun wijk van de deelnemers. De deelnemers zijn bewoners/ondernemers uit de wijk Oud- Charlois. Zij wonen en/of werken allen rond de Charloisse Kerksingel. In bijlage 1 treft u een lijst aan van de deelnemers en hun achtergrond. Alle deelnemers zijn op dit moment in de wijk actief betrokken bij initiatieven. Uiteraard kan en wil ik u daarover graag uitgebreider informeren. Voor nu volsta ik met het noemen van die initiatieven in de bijgaande lijst en voeg ik wat documentatiemateriaal bij.

De deelnemers van de werkgroep maken zich zorgen over de wijk. Oud Charlois is een ruwe diamant met veel potentie, maar deze komt naar onze smaak nog te weinig tot uiting in de ontwikkelingen. De potentie zit in de schoonheid van de buurt: de oude pittoreske dorpskern, het nieuwe winkelcentrum aan de Wolphaertsbocht, in de ligging aan de rivier, de goed bereikbaarheid over en onder het water en last but not least in de harde kern van bewoners met een grote betrokkenheid en inzet.

Van ruwe diamant naar groeibriljant
Oud - Charlois wil groeien, de deelgemeente wil dat, bewoners willen dat. Oud - Charlois wil een plek worden waar het goed toeven is, waar rond de oude kerk een gedifferentieerd aanbod aan kunst, cultuur en horeca is. Waar bewoners uit heel Rotterdam op zondagmiddag komen rondkijken, waar de sfeer dorpsachtig gemoedelijk is, waar het nog een beetje landelijk gezellig is en waar het ondernemersklimaat positief is.
Waarom willen we dat?
Allereerst om de wijk voor iedereen, inclusief alle bewoners, ook de wat meer draagkrachtige, beter opgeleide en maatschappelijk bewuste, aantrekkelijker te maken als woon-,recreatie-, en werkgebied. We willen daarbij voorkomen dat het mooie wat er nog is verloren gaat door verloedering of verwaarlozing.
Een ander belangrijk punt is dat de bewonerspopulatie van de wijk volgens ons nog meer gedifferentieerd zou moeten worden. Het zou mooi zijn de bewoners, die nu al in de wijk wonen, in de wijk te houden maar ook om nieuwe mensen naar de wijk te trekken.
De afgelopen jaren zijn her en der in de wijk wat duurdere woningen gerealiseerd.
Helaas horen we nu al de eerste geluiden dat deze bewoners vertrekken.
Dat is een verlies voor de wijk. Redenen voor verhuizing zijn volgens ons een te weinig ambitieus voorzieningen- en winkelniveau en het feit dat de wijk nog steeds laag scoort op de aspecten veilig, schoon en heel.

Hoe?
Wij denken dat dit doel bereikt kan worden door het ondernemers- en kunstenaarsklimaat te verbeteren. Het beoogde effect is de vestiging van meer kunst en cultuur rond de kerksingel, en het ontstaan van een meer gedifferentieerd aanbod aan winkels, bedrijfjes en voorzieningen in de uitwaaierende straten daaromheen.
Oud - Charlois moet op de kaart van Rotterdam komen.

We bruisen van de ideeën. Die willen we de komende jaren gaan realiseren.
We zullen de komende weken die instanties en bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het beleid in Oud - Charlois uitnodigen om samen met ons de haalbaarheid van de ideeën te onderzoeken. Dat zijn het OBR, de WOM, de Nieuwe Unie, de deelgemeente.

Een greep uit de ideeën die bij ons leven:
· Kleinschalige verblijfs- en congres faciliteiten rond en in de Oude Kerk.
· Een klein logement met vergaderfaciliteit in het monumentale pand van het politiebureau aan de Charloisse kerksingel, dat gaat vertrekken.
· Een restaurant/grand café (met schitterend terras en uitzicht) van goede kwaliteit onder in de nieuwe woontoren aan de waterkant.
· Galeries, winkeltjes met bijv. (oude) ambachten rond de Charloisse Kerksingel (schoenmaker, meubelmaker, bloembinder, materialen voor kunstenaars).
· Een wandeling vanaf de aanlegsteigers van de Watertaxi aan het Charloisse Hoofd langs bestaande historische plekken, kunstwerken en bijzondere gebouwen naar de pittoreske dorpskern.
· Woningen en ateliers voor kunstenaars rond de Charloisse Kerksingel/ Zuidhoek/Grondherendijk/Kaatsbaan/Wolphaertsstraat/Zuidhoek/Gouwstraat en op de Katendrechtse Lagedijk.
· Een Hondenbos langs de Doklaan op het voormalige terreintje van de autosloperij.
· Vergrotingen van (oude) foto's van de wijk, wijkbewoners of kunst in etalages van leegstaande winkelpanden.
· Flaneerpromenade met bankjes op de middenberm van de Wolphaertsbocht (met afgescheiden hondentoiletten).
· Muziektent in het Karel de Stouteplantsoen of in het parkje op de Charloisse Kerksingel.
· Heroprichting van een Theetuin in Oud Charlois.
· Het ss "Rotterdam" in de Waalhaven aan Pier 3 met een loopbrug naar Charlois.
Om al die ideeën te kunnen verwezenlijken zal de inzet van velen noodzakelijk zijn. Wij willen onze schouders eronder zetten en onze verantwoordelijkheid nemen. We hopen dat instanties en bedrijven dat ook willen doen.

De Coolsingel helpt mee
Een steun in de rug van de Coolsingel zal noodzakelijk zijn. Die steun kan gegeven worden door morele of beleidsmatige ondersteuning. Maar ook door geld. Geld dat nodig is om bijvoorbeeld een periode van huurgewenning mogelijk te maken voor startende ondernemers met een bedrijfje waar niet meteen winst te maken is. Geld om mooie grote afvalbakken en bankjes op straat te kunnen plaatsen. Geld voor PR materiaal, geld voor restauratie, geld om een wandelroute op straat te kunnen bewegwijzeren.

Om die reden wenden wij ons tot u met het verzoek om Oud - Charlois aan te merken als Groeibriljant. Onze wijk is een ruwe diamant, met hulp van de Coolsingel heeft Rotterdam er over enkele jaren een historische, cultureel waardevolle plek bij.

Uiteraard zouden wij deze brief en onze ideeën graag toelichten en de plekken die wij noemen aan u willen laten zien. Wij nodigen u dan ook van harte uit om op korte termijn een bezoek te brengen aan Oud - Charlois. Wanneer u de watertaxi neemt naar het Charloisse Hoofd, verwelkomen wij u daar.

Wij zien uw bericht vol verwachting tegemoet!

Met vriendelijke groet,

Jannie Hommes
namens de Werkgroep Groeibriljant Oud Charlois

U kunt mij 's avonds thuis bereiken aan de Clemensstraat 110, tel. 010 - 4953359.
U kunt mij overdag bereiken op mijn kantoor aan de Kaatsbaan 12, 3082 DP Rotterdam, tel. 010 - 4955594. Mijn e-mail adres is: info@hommesadvocaat.nl

TOP

dick v.d. sande - stichting blommenfesteijn - hommes advocatenkantoor - autobedrijf schobben - werkgroep oud charlois - charloisse poort
stichting historisch charlois - familie ferguson - gerard van den broek - bureau b & w - deelgemeente charlois - sites4less - tineke teunen
expositieruimte klein 14 - winkeliersvereniging hart van charlois - de rotterdamsche brouwerij - hervormde wijkgemeente charlois
Stichting Laleli Moskee - Snackbar Atoom - Cafe Het Nieuwe Concer