webdesign: www.sites4less .nl  

 
 

 

Kort verslag vergadering 16 december Werkgroep Groeibriljant Oud Charlois

Aanwezig waren: Peter van Raayen, Tineke Teunen, Anke Wevers, Ton Schobben, Paul Opmeer, Herman Ferguson, Henk van Eijk, Hilde Ferguson, Peter Holierhoek, Arjan van Es en Jannie Hommes

Verslag
Het schriftelijk verslag van activiteiten en financiën van Jannie wordt uitgedeeld, alsmede een kopie van de brief waarin staat dat we genomineerd zijn.

Organisatie
Anke zet het voorstel uiteen dat zij samen met Gerard heeft voorbereid over de organisatie van de werkgroep. Het voorstel is dat de ledenvergadering het hoogste en besluitvormend orgaan blijft. Daaronder komen dan een aantal projectgroepen een dagelijks bestuur. De projectgroepen gaan aan de slag met de diverse plannen. Het DB coördineert, bewaakt financiën en verzorgt de algemene PR.

De projectgroepen maken eerst een projectplan. Een projectplan van een "verzonnen" project Katten villa is als voorbeeld uitgewerkt. Dit raamwerk biedt een handig houvast om aan je project te werken.

Mochten we aangewezen worden als Groeibriljant, dan zullen er wel voorwaarden gesteld worden aan de organisatie en zal de gemeente misschien een rechtspersoon verlangen. Als het zover is, zal het DB dit verder uitwerken.
Dit geldt ook over nadere vragen zoals, wie er beslist bij verschil van mening. Geldt er dan een meerderheid van stemmen bijvoorbeeld?

Iedereen kan zich vinden in bovenstaande organisatiewijze.

Aanmelden
Iedereen kan nu nadenken over de vraag in welke projectgroep je actief wil zijn en dit aan Jannie doorgeven. Zij maakt dan voor de volgende vergadering een inventarisatie.

Ansichtkaarten
1000 voor op de kraam op 3 jan. Herman verdeelt een bos onder de huisartsen in Charlois, Historisch Chralois neemt een bos mee, Tineke verzend via haar werk aan (deel)raadsleden enz. legt een stapel bij de bieb neer in de stad. Chris neemt een bos mee voor het wijkgebouw. Wie nog kaarten wil kan ze bij Jannie ophalen.

Voorbereiden vervolg aanmelding Groeibriljant
Peter van Raayen, Tineke, Jannie, Hilde en Peter Holierhoek (voor technische uitvoering van PR, internet) melden zich aan om de vervolgstappen tav de aanvraag voor te bereiden (zie brief nominatie, presentatie aan burgers, vragen jury, gesprek jury).
Zodra Jannie de brief daarover heeft stuur zij die door aan hen.

Borrel deelgemeente 3 januari
Op 3 januari is er weer de jaarlijkse receptie met infokramen van de deelgemeente. Arjan gaat kramen regelen voor Historisch Charlois, Proeflokaal, Blommenfestijn.
Tineke versiert met Jannie de kraam. Henk van Eijk zal een foto van het politiebureau aan Jannie geven te gebruiken als versiering. Peter van Raayen maakt een tekst voor een flyer, die Jannie zal verveelvoudigen. Jannie, Tineke en Anke en staan afwisselend achter de kraam Groeibriljant, maar iedereen is welkom om deze honeurs waar te komen nemen.

 

Volgende vergadering
Is op 15 januari, waarschijnlijk in de Moskee.
Jannie regelt het een en ander.

 

TOP

dick v.d. sande - stichting blommenfesteijn - hommes advocatenkantoor - autobedrijf schobben - werkgroep oud charlois - charloisse poort
stichting historisch charlois - familie ferguson - gerard van den broek - bureau b & w - deelgemeente charlois - sites4less - tineke teunen
expositieruimte klein 14 - winkeliersvereniging hart van charlois - de rotterdamsche brouwerij - hervormde wijkgemeente charlois
Stichting Laleli Moskee - Snackbar Atoom - Cafe Het Nieuwe Concert