webdesign: www.sites4less .nl  

 
 

 

Verslag vergadering 15 januari Werkgroep Groeibriljant Oud Charlois
Aanwezig waren: Chris, Tineke, Dick (voor het eerst: namens Keramiek museum), Irfan Ozcan (nieuw: namens de Moskee), Gerard, Herman, Arjan, Anke, Henk, Leo, Jannie, Karin Vosters (nieuw: Galerie Karin Vosters).


Jannie brengt verslag uit van de activiteiten van de afgelopen maand. De ansichtkaart is verspreid, we hebben een kraam bezet op de nieuwjaarsreceptie van de Deelgemeente en de brief van de projectleider Groeibriljanten is in twee delen beantwoord.

Gerard, Tineke, Anke en Jannie hebben hard gewerkt om de vragen van de projectleider Groeibriljanten te beantwoorden. De brief van 14 januari met als bijlagen een begroting van alle onderdelen en deelbegrotingen van 6 projecten, wordt in de vergadering uitgebreid besproken. Om aan het vereiste van 50% eigen inbreng te kunnen voldoen, is de persoonlijke inzet van de leden van de Groeibriljant per project in uren uitgedrukt en gekapitaliseerd in euro’s. Per project worden nog de volgende opmerkingen gemaakt.
Wandelingen: Ook de Deelgemeente is bezig met het realiseren van wandelingen op Charlois. De projectgroep moet daarom snel contact gaan opnemen met de deelgemeente, dat is Wim Leusink. Een tip is om de kunstenaars uit de Wolphaertstraat te vragen om mee te werken aan de uitvoering.
Kerstmarkt: Het zou een leuk idee zijn om ook op andere feestdagen, zoals het suikerfeest, iets te organiseren in de wijk. Arjan merkt op dat de kerstmarkt door hem wordt georganiseerd en dat het instellen van een projectgroep waarschijnlijk niet nodig zal zijn.
Beeldentuin: Karin heeft haar eigen uren niet mee meegerekend in de begroting. Als de jury komt kan dit nog worden aangevuld.

Naar verwachting zal binnenkort de jury langskomen. Diverse leden van de werkgroep zijn bereid om de jury te ontvangen. Jannie zal daarover een mail rondsturen en wie kan die komt. Een idee is om een estafette wandeling door de wijk te houden, waarbij we langs alle projecten kunnen lopen en er overal iemand van de werkgroep aanwezig is.

PR in verband met stemmen.
Karin stelt voor een spandoek te maken van 30 meter lang met alle logo’s van de leden van de werkgroep erop. Dit spandoek kan zij ophangen op het lege bouwterrein op de kop van de Rietdijk. De kosten bedragen € 2.000.- Tineke biedt aan dat Steunpunt Wonen deze kosten voorschiet. Besloten wordt dat de leden die zich op het spandoek willen laten vermelden een bijdrage leveren van € 50.-. Met een hardheidclausule voor degene die dat niet kunnen betalen.
Gerard, Tineke en Jannie vormen een stemcommissie, zij gaan volgende week uitwerken op welke wijze het publiek nog meer gestimuleerd kan worden om op ons te stemmen. Wij denken aan posters en het uitdelen/verspreiden van papieren stembiljetten.

Inzetleden in DB en projectgroepen.
Er wordt een rondje gemaakt. Spontaan melden Henk, Hilde en Herman zich voor de projectgroep wandelingen, die daarmee volledige bezet is.

Tineke wil wel deelnemen in de projectgroep Kunst en cultuur in panden.

Voor het project Pareltje aan de Kerksingel melden zich Leo Heijnen en Gerard van den Broek.

De projecten Theetuin De Oase, Kerstmarkt en Beeldentuin worden in principe uitgewerkt en uitgevoerd door Dick, c.q. Arjan c.q. Karin.

Verschillende personen overwegen of zich in het dagelijks bestuur willen plaatsnemen. Ze zijn hier nog niet helemaal uit.

Jannie signaleert het volgende. Diverse leden van de werkgroep leveren behalve hun persoonlijk inzet, ook zakelijke diensten. Dit betreft onder andere Peter van de Websites. Maar ook geld dit voor de secretariële ondersteuning die Jannie met haar gefaciliteerde kantoor biedt. De vraag is of de zakelijke dienstverlener hiervoor zijn rekening naar de werkgroep kan sturen. Besloten wordt om dit punt de volgende keer uitgebreider te bespreken. Jannie zal iets op papier zetten en dit met de uitnodigingen rondzenden, zodat alle leden erover kunnen nadenken.

Wat betreft de inzet moet ook gedacht worden aan een stagiaire van de VMBO aan de Grondherenstraat eventueel voor het secretariaat.
De werkgroep Oud-Charlois biedt een centrale werkplek aan.

Rondvraag
Aan de orde komt nog dat Sjaan de vorige keer bleek te beschikken over het “fantasie project” kattenhuis. Dit project was als voorbeeld van een projectomschrijving met fantasie uitgewerkt. Het stuk is in handen van Sjaan gekomen en zij was daardoor ongerust. Sjaan is inmiddels gerust gesteld. Benadrukt wordt dat de stukken van de werkgroep vertrouwelijk moeten worden behandeld. In de werkgroep moet men kunnen brainstormen over ideeën zonder dat deze naar buiten lekken. Pas wanneer ideeën concreet worden wordt uiteraard met betrokkenen contact gezocht.

In de rondvraag vraagt Henk aandacht voor de positie van de Hervormde kerk. Een ieder acht het zowel in het belang van de werkgroep als van de kerk dat zij actief deelnemen aan de Groeibriljant. Besloten wordt om een brief te schrijven aan de kerk waarin zij worden uitgenodigd voor een gesprek en waarin wordt aangedrongen op participatie. Tineke wil wel aan het gesprek deelnemen met Henk en Hilde.

Op 13 februari wordt bekend gemaakt welke briljanten door de jury zijn gekozen. Jannie is dan afwezig in verband met vakantie. Zonodig neemt Anke de honneurs waar voor het geval we moeten komen opdraven. Jannie zal het een en ander secretarieel regelen.

De volgende vergadering in woensdag 18 februari. We vergaderen dan om 18:00 uur in het proeflokaal. Daarna eten we om 19:30 uur op eigen kosten in het proeflokaal om te vieren dat we Groeibriljant zijn geworden of ons verdriet over een afwijzing te beklinken. Anke regelt het een en ander.

 

TOP

dick v.d. sande - stichting blommenfesteijn - hommes advocatenkantoor - autobedrijf schobben - werkgroep oud charlois - charloisse poort
stichting historisch charlois - familie ferguson - gerard van den broek - bureau b & w - deelgemeente charlois - sites4less - tineke teunen
expositieruimte klein 14 - winkeliersvereniging hart van charlois - de rotterdamsche brouwerij - hervormde wijkgemeente charlois
Stichting Laleli Moskee - Snackbar Atoom - Cafe Het Nieuwe Concert