webdesign: www.sites4less .nl  

 
 

 

Verslag werkgroep Groeibriljant Oud-Charlois d.d. 18 februari 2004

Aanwezig : Jannie, Ton, Kees, Henk, Peter H, Arjan, Anke, Karin, Leo, Hilde, Herman, Irfan, Dick, Paul, Gerard [verslag]

•  Opening en mededelingen
We zijn gekozen!!!! Om haar inzet te eren volgt er een lang en luid applaus voor Jannie.

•  Verslag vorige vergadering
Zie website. Er zijn geen op- of aanmerkingen

•  Financieel Verslag
Er zijn geen op- of aanmerkingen omtrent de inkomsten en uitgaven. Het voorstel om de afrekening van ‘ons feestje' bij Het laatste Concert uit de algemene middelen te voldoen wordt aangenomen.

•  Declaraties Sites-4less
Meer in het algemeen wordt kort gesproken over of en hoe een lid van de werkgroep bepaalde werkzaamheden mag declareren . Cees Flameling verhaalt van zijn oude fanfare; toen er door individuele leden werd gedeclareerd voor verrichte klusjes kwam er onenigheid en viel de band razendsnel uit elkaar. Besloten wordt dat het DB richtlijnen uitwerkt met inachtneming van de gemeentelijke richtlijnen. Voorlopig blijven de rekening van Sites-4less open staan.

•  Portefeuille Verdeling

•  Secretariaat
Blijft voorlopig bij Jannie. Een optie is om het secretariaat te zijner tijd onder te brengen bij de WOC. Het zal een punt van overleg zijn met de Gemeente Rotterdam. Anderzijds kunnen we het ook onderbrengen in een leegstaand winkeltje of pandje. Jannie zal tijdschrijven.

•  Bemensing diverse projectgroepen
de diverse leden melden zich (extra) aan; zie onderaan verslag.

•  Verder weg
Vastgesteld wordt dat het ingediende plan als leidraad geldt. Elk groepje wordt gevraagd om een projectplan (mbv het sjabloon) uit te werken. Binnen een maand dient een startbijeenkomst uitgewerkt te worden.

•  Volgende vergadering
De volgende vergadering is op 18 maart bij het Keramiek Museum.
Ton en Kees zijn dan verhinderd.

•  Rondvraag

 • Henk: Moeten we niet een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Het DB zal deze taak op zich nemen. TIP: via de Gemeente is een gratis vrijwilligersverzekering af te sluiten.
 • Arjan: heeft Guus van Gorp wakker gebeld. Na diens vakantie komt er een uitgebreid stukje in Groot Charlois
 • Allen: wederom groot applaus voor Jannie
 • Karin: tip voor ander peridee: Rotterdam Quality Time
 • Hilde: morgen gesprek met culturele commissie van de Kerk.
  Actiepunt: briefpapier
 • Gerard vraagt aan Cees: kunnen de lamellen van TIP niet vervangen worden door iets vrolijkers? Kan het half weggewaaide bord dat mensen moet lokken naar het verzamelgebouw weggehaald worden?? Hoe loopt het gevelproject op de Boergoensestraat? Antwoord: volgende week startgesprek.
 • Herman: waar kan ik een goede NAW-lijst bekomen. Antw: op Internet (werkgroepspagina) Pand van Anton Groenendijk is beschikbaar gekomen. Kees zal dit doorgeven aan Paul Kamsteeg.
 • Jannie: Wie is er beschikbaar voor Interviews: Arjan werpt zich op. Gaan we met een kraam op Blommefesteijn staan. Ja .
  NB rooster maken.!!!!
 • Anke: een houtbewerker heft belangstelling voor een pandje. Anke stuurt de gegevens naar Kees en Paul.

Unit

Kandidaten

DB

Anke, Peter (PR-deel), Gerard, Irfan,

Jannie (denkt erover), (Leo = reserve)

Projecten

Leden

Wandelingen

Henk, Hilde, Herman, (evt. John Giskes via Paul)

Wim Leusink, Sjef vd Poel [beide deelgemeente]

Pareltje

Gerard, Leo, Karin,

Kunst & Cultuur in panden

Tineke, Jannie, Paul, Kees

Theetuin Oase

Dick en Fleur, Hilde

Kerstmarkt

Arjan, Peter

Beeldentuin Grondriet

Karin, Paul

De Nieuwe Unie wil (indien een bijdrage verwacht wordt) voor 1 juni financiele gegevens krijgen tbv begroting 2005

 

 

 

TOP

dick v.d. sande - stichting blommenfesteijn - hommes advocatenkantoor - autobedrijf schobben - werkgroep oud charlois - charloisse poort
stichting historisch charlois - familie ferguson - gerard van den broek - bureau b & w - deelgemeente charlois - sites4less - tineke teunen
expositieruimte klein 14 - winkeliersvereniging hart van charlois - de rotterdamsche brouwerij - hervormde wijkgemeente charlois
Stichting Laleli Moskee - Snackbar Atoom - Cafe Het Nieuwe Concert