webdesign: www.sites4less .nl  

 
 

 

Verslag vergadering Werkgroep Groeibriljant 18 maart 2004

aanwezig: Herman, Gerard, Tineke, Arjan, Leo, Peter, Paul, Dik, Anke, Dick en Jannie.

Onder leiding van Wilma Ruis is op een prettige manier en in een open sfeer gesproken over hoe iedereen denkt over de organisatiestructuur. Van de discussie zal ik geen verslag doen, wanneer je daarover meer wilt weten, maakt dan een afspraak in de kroeg met één van de aanwezigen. Hieronder geef ik de besluiten weer die genomen zijn.

De werkgroep, bestaande uit de huidige leden van de Groeibriljant Oud Charlois, vormt de algemene ledenvergadering en is het hoogste besluitvormende orgaan met eindverantwoordelijkheid.

Vanuit deze ledenvergadering wordt een groep benoemd, die beslast zal zijn met een aantal algemene taken. Deze taken zijn coördinatie, afstemming, bewaking financiën, PR en dergelijke. Deze groep heeft geen eindverantwoordelijkheid voor het geheel, maar signaleert bewaakt en rapporteert zonodig aan de ledenvergadering. Uiteraard is de groep wel verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de aan haar gedelegeerde taken.

Voorts worden vanuit de ledenvergadering diverse projectgroepen ingesteld. Deze zijn belast met de realisering van de zes projecten. Elke projectgroep wordt gevraagd een projectcoördinator aan te wijzen die de voortgang van de project bewaakt en coördineert. In de projectgroep kunnen externe leden deelnemen. De projectgroep dient het projectvoorstel in bij de algemene ledenvergadering en rapporteert terug op de in het projectvoorstel genoemde tijdstippen.

In de algemene ledenvergadering hebben alle leden, dat wil zeggen degene die nu lid zijn van de werkgroep, 1 stem. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden, de algemene ledenvergadering beslist over hun toelating.

Wat betreft de besluitvorming: de algemene ledenvergadering geeft de grote lijn aan en beslist over het projectvoorstel. Besluiten op korte termijnen mogen genomen worden in het kader van de aangegeven lijn door de diverse groepen en binnen de gestelde budgetten.

De financiële eindverantwoordelijkheid ligt bij de algemene ledenvergadering. De projectgroepen zijn verantwoordelijk voor de besteding van het goedgekeurde budget binnen de aangegeven kaders.

Bovenstaande structuur past het beste binnen de rechtsvorm van een vereniging.

Het groepje beslast met algemene taken bestaat uit Gerard van den Broek, Anke Wevers, Peter Holierhoek, Irfan Ozcan en Jannie Hommes. Zij zullen op korte termijn bij elkaar komen om het een en ander uit te werken en voorstellen te doen aan de algemene ledenvergadering.

De volgende vergadering is op woensdag 12 mei om 19.30 uur .

 

 

TOP

dick v.d. sande - stichting blommenfesteijn - hommes advocatenkantoor - autobedrijf schobben - werkgroep oud charlois - charloisse poort
stichting historisch charlois - familie ferguson - gerard van den broek - bureau b & w - deelgemeente charlois - sites4less - tineke teunen
expositieruimte klein 14 - winkeliersvereniging hart van charlois - de rotterdamsche brouwerij - hervormde wijkgemeente charlois
Stichting Laleli Moskee - Snackbar Atoom - Cafe Het Nieuwe Concert