webdesign: www.sites4less .nl  

 
 

 

Verslag bijeenkomst werkgroep Groeibriljant Oud-Charlois 12 mei 2004.

Aanwezig: Tineke, Henk, Peter, Hilde, Paul, Irfan, Herman, Evaline Hermans, Chris, Dick, Leo, Arjan en Jannie.

Evaline Hermans is de nieuwe opbouwwerkster van Charlois welzijn. Zij zal voortaan als geïnteresseerde gast de vergaderingen bijwonen. Wij heten haar welkom.

Aan de agenda wordt punt 6b toegevoegd: projectvoorstel Paul Grafisch atelier

  • Verslag vergadering 18 maart 2004 wordt vastgesteld.
  • Financieel verslag d.d. 20 april 2004 wordt vastgesteld. Gevraagd wordt naar de rekening van het spandoek. Volgens Tineke wordt die nu snel verzonden door Steunpunt Wonen.
  • Verslag ontwikkelingen subsidie Groeibriljant wordt vastgesteld.
  • Communicatie voorstel: wordt aangenomen met een aanvulling, namelijk dat voor extra P.R. materiaal een bedrag van € 1.500.- in het eerste jaar begroot moet worden in plaats van € 500,- (in de beginfase is meer materiaal nodig). Opgemerkt wordt dat er niet zo’n behoefte is aan T-shirts.

Ten aanzien van de folder wordt het volgende opgemerkt. Sommigen vinden het jammer dat niet de namen van alle leden van de werkgroep erop staan genoemd en verder staat nummer 2, wandelingen genoemd, maar op het kaartje komt dit niet voor. Verder vindt iedereen de folder heel mooi.

Ten aanzien van de verspreiding zal Tineke uitzoeken of dit via de cultuurkoerier kan. Zoniet dan wordt de folder verspreid bij de Gemeentelijk bibliotheek in de stad, het VVV, het City centrum (door Henk), de Kunsthal (door Hilde), bij Tent. Een ieder die folders wil ophalen kan dat doen op de Kaatsbaan 12.

 

  • Verslag projecten, de bijgevoegde schriftelijke verslagen zijn duidelijk.

Paul doet mondeling verslag van project Beeldentuin: daar wordt aan gewerkt, er komen boompje van BAD en er is overleg met een kunstenaar van grote objecten. Houtsnippers op het terrein bleken niet te mogen.

Tineke en Paul doen mondeling verslag van het project Kunst en Cultuur in Panden: ten aanzien van plannen voor de Wolphaertstraat is er binnenkort overleg met de Nieuwe Unie. Twee kunstenaars uit de Wolphaertstraat doen mee in de projectgroep, Sjoert Willemstein en Jaap Verheul. Verder is de projectgroep bezig met het opzetten van een systeem voor het matchen van geïnteresseerde investeerders/kunstenaars in lege panden. Er is een schouw gehouden, waaruit blijkt dat er 45 panden zijn die beschikbaar zijn of komen. De kunstenaars uit de Wolphaertstraat beramen zich ook over de wensen voor de toekomst.

Dick doet verslag van Project Theetuin: het ziet er naar uit dat de subsidie aanvraag wordt afgewezen. Dick zal nog wel een aanvulling schrijven om te proberen of het toch kan worden toegekend.

6. Nieuwe projecten:

6a. Voorstel nieuw project: Schoorsteen autobedrijf Schobben, waarmee de vergadering unaniem akkoord is. Tip voor Paul: vraag Schobben om een bijdrage.

6b. Nieuw agenda punt: Project Grafisch atelier. Paul licht het mondeling toe. Hij heeft plannen om in de lege panden van het voormalige Advocatencollectief en Tapijthandel Charlois op de Boergoensestraat een grafisch atelier te vestigen. Daarvoor wordt een Groeibriljant bijdrage gevraagd van plus minus € 70.000.-. In het atelier kunnen de kinderen van de buurt maar ook volwassenen grafische producten maken. Iedereen vindt het goed idee en Paul mag het voorstel verder uitwerken. Het DB zal het voorstel rondzenden aan alle leden ter goed keuring. Tips zijn de nadruk te leggen op de uitstraling voor de buurt en de 50% financiering elders.

Voorstel omtrent rechtsvorm: het voorstel wordt overgenomen door de vergadering, te weten het alternatief om een stichting op te richten met eventueel een Raad van toezicht (Raad van Advies).

8. Rondvraag:

De afwezigheid van de afvaardiging van de kerk wordt betreurd. De kerk is toch één van onze briljantjes en we zouden het fijn vinden wanneer er over en weer een wat actievere deelname was.

De tweede week van juni wordt er een tuinenroute georganiseerd door Arboretum, de fietsroute komt op 11,12 en 13 juni ook langs de tuin van Expositieruimte klein 14. Paul oppert uitnodigingen hiervoor te verzenden en daarbij de folder te doen, wanneer de werkgroep dan € 200.- porti kan meebetalen. De vergadering vindt deze kosten te hoog, in verhouding tot de baten en de aanwezige middelen. De vergadering verspreidt liever de folders liever zelf op een goedkopere manier.

Op 3 juni wordt bij Historisch Charlois een nieuw fotoboek gepresenteerd.

Op 20 oktober is er een feestje voor het 10 jarige bestaan van Historisch Charlois.

Op 26 juni is er een politiek café in het Proeflokaal van 14:00 tot 16:00 uur.

Tineke heeft gelezen dat het Voorontwerp bestemmingsplan Oud Charlois ter inzage ligt, zij gaat er naar kijken.

De zetting vraagt mensen die willen plaatsnemen in een sponsorgroepje voor het zoeken van sponsors.

Het Keramiek Museum loopt lekker, er komen groepen en er zijn af en toe projecten.

 

De volgende vergadering wordt gehouden op 31 augustus om 19:30 uur.

Indien in de tussentijds goedkeuring nodig is van de werkgroep (bijvoorbeeld voor de statuten of project Grafische atelier) worden de stukken rondgestuurd, met het verzoek te piepen bij geen akkoord.

 

 

TOP

dick v.d. sande - stichting blommenfesteijn - hommes advocatenkantoor - autobedrijf schobben - werkgroep oud charlois - charloisse poort
stichting historisch charlois - familie ferguson - gerard van den broek - bureau b & w - deelgemeente charlois - sites4less - tineke teunen
expositieruimte klein 14 - winkeliersvereniging hart van charlois - de rotterdamsche brouwerij - hervormde wijkgemeente charlois
Stichting Laleli Moskee - Snackbar Atoom - Cafe Het Nieuwe Concert