Verslag Ledenvergadering Groeibriljant 31 augustus 2004

Aanwezig: Jannie, Anke, Arjan, Leo, Henk, Hilde, Herman, Chris, Michiel Brink, Aad Luurman, Chris, Dik, Ton, Tineke, Gerard.

Opening, Jannie het twee nieuwe mensen welkom, Michiel om het projectvoorstel Keramiek toe te lichten en Aad, die namens Historisch Charlois zonodig Henk zal vervangen,


Mededelingen

 • het bestuur heeft de Skihut tijdens de 1 e Charloisse Kerstmarkt op 17 december van 17.00 tot 19.00 uur afgehuurd om de leden en relaties te kunnen ontvangen;
 • er is een bijeenkomst geweest naar aanleiding van het overlijden van Paul Opmeer, waarbij een groot aantal mensen taken op zich hebben opgenomen om Paul´s artistieke nalatenschap te verwezenlijken; Vervolg op vrijdag 17 september om 17.00 uur in de Wholfahrt, iedereen is welkom.
 • de website wordt momenteel gewijzigd;
  de posten zijn verdeeld in het bestuur: Voorzitter Jannie, Penningmeester Anke, secretaris Gerard
 • er is een beheerscommissie voor de Kerk opgericht, met daarachter een Adviesraad; de heer Spanjersberg van deze commissie zal in de Groeibriljant gaan deelnemen.
 • de WOC heeft besloten om vanwege de hoge jaarlijkse kosten de muziektent te verkopen. Vanwege het belang voor het Blommenfesteijn, Kerstmarkt e.d. denkt men echter aan een speciale constructie. De WOC zegt toe de dialoog hierover met Blommenfesteijn goed te voeren
 • Financieel
  *
  de 1 e beschikkingen van dS+V zijn binnen voor de deelprojecten: kerstmarkt, Schobben, administratieve ondersteuning, PR (website) en wandelingen
  * De deelgemeente gaat ons met €35.000,- subsidiëren, de voorwaarden zijn nog niet bekend.
  *Het doek op de Grondriet heeft € 2362 gekost, tot nu toe ontvangen €1300. Steunpunt wonen, die het heeft voorgeschoten, zit met een tekort. Anke zal er samen met Tineke naar kijken.
 • Oprichting Stichting
  De eerste versie van de statuten is gereed. Deze is nog niet geschikt voor rondzending. Pas een zeer deugdelijke versie zal aan de ledenvergadering worden voorgelegd ter goedkeuring.
 • Overzicht Projecten.
  Kort wordt van de diverse projecten de StvZ gemeld. Zie voortaan de webzijde. Bijzonderheden: moet er geen anti-kraak in het Pareltje, en we moeten uitstel aanvragen voor Schoorsteen Schobben ivm overlijden Paul.
  De werkgroepen wordt gevraagd zoveel mogelijk verslagen op te sturen naar De Zetting
 • Mozaïek
  Michiel Brink licht zijn plan toe. Wederom veel enthousiasme bij de ALV: Men geeft groen licht om een doortimmerd projectvoorstel uit te werken. Hilde meldt zich aan als werkgroepslid.
 • Ledenlijst
  De Zetting constateert dat een aantal mensen ons wel steunen maar niet actief participeren. Als we straks Stichting worden, is het wellicht een optie om daarom een categorie sympathisanten of donateurs op te richten. Voor de leden kan gedacht worden aan eisen als: wonen of werken in Oud-Charlois, inzet in uren voor de Groeibriljant, (voor minstens 1 jaar), lidmaatschapsgeld betalen, voeding geven aan de verwezenlijking van onze ID-en. De Zetting komt tzt met een voorstel.
 • Rondvraag / Wvttk
  De brief van de WOC over de etalage Wolphaertsbocht lijkt een solo-initiatief van voorzitter Wim Spek. Chris Oskam geeft aan dat hij afstand neemt van de brief. Na wat discussie is er nu een verzoenend gebaar gekomen richting Arjan, maar eigenlijk nog niet naar de Groeibriljant en haar leden. Chris neemt dit mee.

 

 

TOP

dick v.d. sande - stichting blommenfesteijn - hommes advocatenkantoor - autobedrijf schobben - werkgroep oud charlois - charloisse poort
stichting historisch charlois - familie ferguson - gerard van den broek - bureau b & w - deelgemeente charlois - sites4less - tineke teunen
expositieruimte klein 14 - winkeliersvereniging hart van charlois - de rotterdamsche brouwerij - hervormde wijkgemeente charlois
Stichting Laleli Moskee - Snackbar Atoom - Cafe Het Nieuwe Concert