Verslag van de ALV Groeibriljant Oud-Charlois d.d. 28 oktober 2004

Aanwezig: Jannie [voorzitter], Gerard [verslag], Herman Ferguson, Herman Spanjersberg, Hilde, Michiel, Dick, Chris, Tineke, Leo, Henk, Arjan, Irfan, Huib de Jong en Ger Bout (agendapunt 3).

 

1. Opening

Herman Spanjersberg stelt zich voor. Hij is voorzitter van het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeenten in Rotterdam Zuid. Zij houden zich bezig met alles wat niet te maken heeft met diaconale zaken. Het is de bedoeling dat hij tzt voorzitter wordt van de op te richten beheerscommissie van de Oude Kerk; dit moet nog in gang gezet worden.

Huib de Jong stelt zich voor. Hij is lid van de Culturele Commissie van de Oude Kerk, en vervangt Dick van Dongen indien nodig.

2. Mededelingen

 • Op 26 november gaat Tineke naar een vergadering van de ouderraad van de openbare basisschool aan de Clemensstraat om te vertellen over de Groeibriljant.
 • Op 4 november houdt de Deelgemeente een voorlichtingsavond over de Grondriet
 • Irfan volgt een leergang bestuurskunde en in het kader daarvan schrijft hij een scriptie “wat kunnen we leren van Noord”.

3. Presentatie Ger Bout.

Ger is bedenker van een 3-dimensionale voorstelling aan de Maas. Het stelt een vissende persoon voor. Het is geen nieuw idee. Eerder waren er al plannen om het beeld te plaatsen in Duinkerken en Finland. Maar Charlois maakt op dit moment goede kansen. Ger vertelt over de vormen van sponsoring en bijdragen-om-niet die zijn toegezegd om het beeld te realiseren. Een van de laatste hobbels is de verklaring van geen bezwaar van het Havenbedrijf in verband met de radarecho. Daarom wordt gekozen voor een plek in de dode hoek van de radarbundel. Omdat het beeld dan wel wat dichter bij de toren De Hoge Maas komt te staan, wordt vanuit de vergadering voorgesteld dat er contact gelegd met de bewonersvereniging, resp. de Werkgroep Oud-Charlois.

Als side-act wordt er gewerkt aan een manifestatie met Internetradio en InternetTV, een buffet van 162 soorten vis, het woord vis in 162 talen.

Bedoeling is om in juni 2005 het beeld feestelijk te onthullen, mogelijk wel in het kader van de opening van het 1 e Rivierpark ROMRijnmond.

Ger zoekt contact met visverenigingen, en migrantenorganisaties.

4. Verslag ALV 31 augustus 2004

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Statuten

De conceptstatuten worden besproken. Diverse op- en aanmerkingen worden genoteerd.

 • Doel: versterken onderlinge verbanden
 • Bij culturele klimaat toevoegen sociaal en leefklimaat
 • Bestuur of coördinatiegroep? Maakt niet uit
 • Minimaal 2x per jaar ALV
 • Secretaris ALV is gelijk aan secretaris bestuur
 • Deelnemersvergadering streeft naar consensus
 • Bijzondere meerderheid bij: opheffen Stichting, Statutenwijziging, benoemingen / personen.
 • Nadenken over quorum
 • Regelen: volmachtstemmen, schriftelijke stemmen
 • “Noodremprocedure” erin zetten [2 e ALV indien te weinig Quorum om besluiten te nemen]. Art 11 lid 2:ook rechtspersonen in verband met continuïteit van vertegenwoordiging
 • Art 14 lid 1 Raad van Advies >> Stichting
 • Art 14 Lid 10 eruit halen
 • Art 18 lid 6 coördinatiegroep moet zijn => deelnemersvergadering; korte pieptermijn (3 dagen)

6. Sponsoring

Tineke en Gerard maken een voorstart. Daarna zullen ze met onder andere Arjan overleggen om overlap te voorkomen. Wellicht op de volgende ALV zal er een presentatie gehouden worden.

7. Regels mbt geld

Helaas is Anke vanwege de jetlag niet aanwezig. Gerard heeft op basis van haar concept een document opgesteld, maar dit helaas vergeten. De belangrijkste zaken zijn echter:

 • denk aan de BTW (incl. / excl.)
 • geen geld uitgeven voordat de officiële beschikking (of het bericht van het bestuur) er is.

(zie bijlage).

8. Bespreken voortgang projecten

Nieuwe projecten

8a Mozaïek

Gevraagd wordt naar de duurzaamheid van trespa en de verlijming. De begroting wordt goedgekeurd. Geadviseerd wordt om maar één ipv 4 bewonerspresentaties te houden (bijvoorbeeld op Blommenfesteijn). Evt. nadere suggesties mbt locaties, uitvoering, en presentatie zijn welkom.

8b Verfschilderkleurtjes Om-niet panden Wolfhaertstraat

Het voorstel wordt enthousiast ontvangen. Zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

8c Markiezen Proeflokaal de Bootsman

Positief onthaal. Plan kan verder worden uitgewerkt. Let op de balans publiek geld <> privaat geld. Onduidelijk of het binnen de doelstelling van Groeibriljant past, maar we wagen de gok. dS+V beslist.

Bestaande projecten

8d Pareltje

Men heeft de “resultaten en voorstellen” die op de Open Dag zijn binnengekomen besproken. De WOM, eigenaar, beslist. Er is al iets meer duidelijk over de financiële inspanning die gepleegd zal moeten worden om het pand, onafhankelijk van de definitieve bestemming, op te knappen. Daarom houdt Gerard namens de werkgroep een pleidooi om als Groeibriljant €200.000,- aan te vragen. Los daarvan heeft Gerard signalen opgevangen dat Wethouder Pastors op zoek is naar successen. Daar kunnen we gebruik van maken. Bovendien maakt een aanvraag van een groot bedrag meer indruk dan 10 kleintjes.

De vergadering besluit dat de WOM (via de projectgroep) een projectaanvraag moet uitwerken, en dan kan het hier terugkomen.

8e Kunst&Cultuur in panden.

Men is eindelijk met DNU in gesprek. Zij gaan de panden inde Wolphaertstraat opnemen in waarschijnlijk in exploitatie nemen voor 10 of 15 jaar. De panden blijven voor kunstenaars.

8f Kerstmarkt.

Loopt.

8g Wandelingen

Er zit nu schot in. Historische route is in ontwerp klaar. De kunstroute staat klaar, evenals de Groene Route. De werkgroep is zich nu aan het oriënteren op borden. Men wil nog een kinderwandeling ontwerpen en zoekt naar onderwerpen.

Overige activiteiten

8h Grafisch Atelier.

Michiel wil klein beginnen, denkt erover om te zoeken naar een om-niet pandje. In de werkgroep nemen Hilde Ferguson deel, Jolanda Copier en Wim Biesheuvel.

8i Bescherming historische panden.

Henk van Eijk vertelt dat Gerard en hijzelf bezig zijn om via een burgerinitiatief de deelraad van Charlois aan te sporen om een hogere beschermingstatus toe te laten kennen aan panden, straten of stratenblokken in Oud-Charlois. Binnenkort start een actie om handtekeningen te verzamelen opdat het burgerinitiatief conform de deelgemeentelijke verordening een plaatsje op een raadsagenda krijgt.

 

TOP

dick v.d. sande - stichting blommenfesteijn - hommes advocatenkantoor - autobedrijf schobben - werkgroep oud charlois - charloisse poort
stichting historisch charlois - familie ferguson - gerard van den broek - bureau b & w - deelgemeente charlois - sites4less - tineke teunen
expositieruimte klein 14 - winkeliersvereniging hart van charlois - de rotterdamsche brouwerij - hervormde wijkgemeente charlois
Stichting Laleli Moskee - Snackbar Atoom - Cafe Het Nieuwe Concert