Verslag Deelnemersvergadering Groeibriljant Oud-Charlois .

Oftewel Stichting KICK

Locatie: Mozaïekenwinkel Katendrechtse Lagedijk 467

Datum: 20 april 2005

Tijdstip: 19.30 uur

Aanwezig: Chris, Joris, Hilde, Michiel, Arjan, Tineke, Jannie, en Gerard
Speciale gast: Sjaan
Afwezig met bericht: Anke, Peet, Ton, Herman Spanjersberg, Herman Ferguson, Irfan, Henk, en Cees Flameling.

Opening
Jannie opent de vergadering en heet allen van harte welkom.

 1. Mededelingen van het bestuur
  Gerard geeft aan dat hij namens het bestuur heeft gebeld met dS+V. We maakten ons zorgen omdat er maar geen bevestiging en/of reactie kwam op onze ingediende voorstellen. Het bleek dat Marco Hoogerbrugge langdurig ziek is geweest. Het intensieve contact blijft voorlopig bestaan.
  Stichting Volkskracht heeft €3000,- toegezegd (voor de wandelingen).
 2. Verslag ALV d.d. 1 maart 2005
  Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de actie van Tineke om de raadscommissie een keer uit te nodigen wordt gemeld dat het voorstel bij de griffie ligt.
 3. Vaststellen deelnemerslijst
  De aanwezigen geven aan dat de door Gerard opgestelde concept ledenlijst een correcte weergave is. Gerard zal de lijst zoetjesaan vervolmaken door de details in te vullen.
  Met betrekking tot organisaties wordt besloten zij lid kunnen zijn, we gaan echter wel uit van een vaste vertegenwoordiging.
 4. Jaarverslag 2004
  Het jaarverslag wordt door de samensteller voorgelezen. Er zullen 2 kleine wijzigingen worden doorgevoerd.
 5. Financieel cluster
  1. Afrekening 2003
  2. Afrekening 2004
   De afrekening 2004 is nog niet definitief. Het huidige vermogen bedraagt ca. €20.000,- De volgende keer komt de definitieve versie.
  3. Stand van zaken 1 e kwartaal 2005
   Het VSB-fonds wil graag komen kennismaken.We willen kijken of we daar voor een paar projecten middelen kunnen loskrijgen.
  4. Tussentijdse rapportageplicht aan dS+V
   Deze geldt alleen voor langlopende projecten, dat wil zeggen langer dan een halfjaar.
 6. Nieuws met betrekking tot communicatie
  Peet heeft op verzoek van Gerard een module in de webzijde gebouwd waarmee digitale nieuwsbrieven kunnen worden verstuurd.
  Voorts heeft Gerard contact gelegd met de ontwikkelaar van de woningen op de Grondriet. Via het kantoor zullen de toekomstige bewoners in de toekomst een exemplaar van de nieuwsbrief gaan ontvangen.
  De nieuw goedgekeurde projecten zullen zo spoedig mogelijk op de webzijde toegevoegd worden.
 7. Verrassing
  Het bestuur nodigt de leden uit om gezamenlijk te gaan eten. Via een volksraadpleging wordt besloten om qua menu te kiezen voor het thema “Frans”.
  Als datum komt 26 mei a.s. uit de bus rollen.
 8. Kandidaatstelling nieuwe bestuursleden
  Herman Ferguson en Tineke Teunen hebben zich kandidaat gesteld voor het bestuur.
 9. Projecten
  1. KIP. In de Wolphaertstraat is de Stichting NAC * actief geworden.
  2. Wolphaertstraat 2 e deel. De Nieuwe Unie heeft een inventarisatie gemaakt van de kosten die gemaakt moeten worden om de woningen droog en veilig nog voor een aantal jaar te laten voortbestaan.
  3. Het Japans centrum gaat nu in de versnelling. De opening van de dojo staat voor 8 oktober gepland. De leerlingen staan al te trappelen.
  4. Herman Ferguson is bezig met de uitwerking van het idee voor een panoramatafel op het Charloisse hoofd. Onder andere het Zuiderpark College zal bij de realisatie worden betrokken.
  5. Wandelingen. De boekjes gaan binnenkort naar de drukker. Het wordt een heel mooie vouwversie. Er wordt nog een discussie gevoerd hoe de routes te verspreiden en of deze tegen betaling of gratis verkrijgbaar zijn.
  6. Het Grafisch Atelier heeft met de WOM gesproken over het pand aan de Charloisse Kerksingel waar voorheen Waardenburg gevestigd was. Men krijgt binnen niet al te lange tijd de sleutel. Bij het bedrijfspand horen ook een aantal woningen, waar inmiddels al kandidaten voor zijn.
   In het najaar komt er een grote tentoonstelling met onder meer deelnemers uit Litouwen, Japan, de Verenigde Staten en Charlois.
  7. Pareltje. De WOM is nog steeds in onderhandeling met een ondernemer die er een horeca-voorziening in wil gaan vestigen.
 10. nieuwe vergaderdatum, rondvraag, sluiting
  Er zijn geen rondvragen.
  De volgende vergadering zal plaatsvinden op 15 juni 2005. Aanvangstijd is 19.30 uur. Locatie wordt nader bekend gemaakt.

* Nieuwe Ateliers Charlois

 

TOP

dick v.d. sande - stichting blommenfesteijn - hommes advocatenkantoor - autobedrijf schobben - werkgroep oud charlois - charloisse poort
stichting historisch charlois - familie ferguson - gerard van den broek - bureau b & w - deelgemeente charlois - sites4less - tineke teunen
expositieruimte klein 14 - winkeliersvereniging hart van charlois - de rotterdamsche brouwerij - hervormde wijkgemeente charlois
Stichting Laleli Moskee - Snackbar Atoom - Cafe Het Nieuwe Concert