Jaarverslag Stichting KICK 2004

Hoe het begon

Op 17 februari klinkt er een keihard YES door de burgerzaal van het stadhuis, als bekend wordt gemaakt dat Oud-Charlois is uitverkoren als één van de 7 Groeibriljanten.

De jury blijkt gevallen te zijn voor het enthousiasme van de groep bewoners en ondernemers, en het feit dat we meerdere kleine projecten van de grond willen tillen. Zij hopen op een zwaan kleef aan effect. Hoe dat verder gelopen is hoort / leest u straks.

Structuur

Op 18 maart 2004 besluiten de initiatiefnemers dat zij zich willen samenbinden. Op advies van de notaris wordt er gekozen voor een Stichtingsvorm, waarbij de deelnemersvergadering het hoogste orgaan is.

Op 25 november vindt de officiële oprichting plaats. De naam is met het oog op een verdere toekomst na de Groeibriljant projecten, Stichting KICK gaan luiden. Kick staat voor: Kunst Initiatieven Charloisse Kerksingel, waarmee het zwaartepunt van de activiteiten zowel in daad als locatie wordt samengetrokken.

Bestuur

In de opstartfase stellen Jannie, Irfan, Peet, Anke en Gerard zich beschikbaar voor het bestuurswerk. Na de opstartfase kiezen Irfan en Peet ervoor om geen deel uit te gaan maken van het bestuur. Binnen het bestuur worden de taken als volgt verdeeld:

•  Jannie, voorzitter

•  Anke, penningmeester

•  Gerard, secretaris & PR

Projecten

Ook op 18 maart wordt besloten dat de deelnemers via werkgroepen zich zullen gaan bezighouden met de realisatie van de diverse projecten. Na de uitverkiezing als Groeibriljant wordt er door de projectgroepen hard gewerkt aan een officiële aanvraag. Nog voor de zomer komt er van dS+V een beschikking waar de volgende projecten worden goedgekeurd: Schoorsteen Schobben, Administratie, Communicatie, Kerstmarkt,

Het project Theetuin Oase wordt helaas door dS+V afgekeurd. Door externe oorzaken valt de drijvende kracht achter het project Beeldentuin Grondriet weg, waardoor dit project niet van de grond komt.

Het project Pareltje bestaat uit het meedenken en adviseren van huiseigenaar WOM. De OPEN dag die op 1 oktober georganiseerd wordt is een succes, en levert goede informatie op ten aanzien van welke sectoren wel of niet geschikt zijn om in het Pareltje te gaan huisvesten.

In de werkgroep wandelingen wordt met behulp van een aantal vrijwilligers gewerkt aan historische, groene en culturele wandelingen.

Kunst in panden heeft veel moeite moeten doen om met De Nieuwe Unie in gesprek te raken. Eerste resultaat is dat de panden in de Wolphaertsstraat voor tenminste 10 jaar in exploitatie genomen worden voor de huisvesting van ateliers. De werkgroep gaat hierna op zoek naar andere panden rond de kern van Oud-Charlois.

Nieuwe projecten

Inderdaad treedt in de loop van 2004 het zwaan-kleef-aan effect op. Er ontstaan de volgende nieuwe ideeën voor projecten.

  • Mozaïeken
  • Schilderen van de deuren van de Om-niet-panden in de Wolphaertstraat die in gebruik zijn als atelier of woon-werkplaats kunstenaars.
  • Markiezen Proeflokaal Bootsman
  • Grafisch Atelier

Tot slot

In juli wordt onze werkgroep en eigenlijk heel Charlois opgeschrikt door de plotselinge dood van Paul Opmeer. Zijn overlijden is een zware slag omdat Paul als ideeëngenerator en inspirator bij tal van projecten was betrokken.

Gelukkig zijn er veel mensen binnen en buiten de werkgroep spontaan bereid om taken en rollen over te nemen, waardoor veel activiteiten en projecten, zij het vertraagt, doorgang vinden.

Dat onze projecten veel sympathie opwekken blijkt ook als de deelraad besluit om een subsidie van €35.000,- toekent.

 

TOP

dick v.d. sande - stichting blommenfesteijn - hommes advocatenkantoor - autobedrijf schobben - werkgroep oud charlois - charloisse poort
stichting historisch charlois - familie ferguson - gerard van den broek - bureau b & w - deelgemeente charlois - sites4less - tineke teunen
expositieruimte klein 14 - winkeliersvereniging hart van charlois - de rotterdamsche brouwerij - hervormde wijkgemeente charlois
Stichting Laleli Moskee - Snackbar Atoom - Cafe Het Nieuwe Concert