Aan de Beheerscommissie van de Nederlandse Hervormde Kerk te Oud Charlois

T.a.v. de secretaris mr. M.G. van Ravesteijn

Postbus 5292

3008 AG ROTTERDAM

 

Rotterdam , 20 juni 2005

 

 

 

Dossiernummer

:

2003133

Ons kenmerk

:

Groeibriljant Oud Charlois /

Betreft

:

coordinatie werkgroep

Uw kenmerk

:

 

Geachte heer Ravestyn,

De ledenvergadering van de stichting KICK, de Groeibriljant in Oud Charlois, heeft mij gevraagd om een brief te schrijven aan de beheerscommissie van de Oude Kerk, waarin ik onze bezorgdheid uit over de afronding van de subsidie-aanvraag.

Zoals u weet heeft de Groeibriljant een aanvraag van de Oude Kerk ondersteund om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage van € 115.000.- voor het verwijderen van de kerkbanken. Hierbij zend ik u te uwer informatie een kopie van deze aanvraag.

DS+V zal deze aanvraag naar verwachting goedkeuren, zij het dat er nog een aantal vragen waren. Hierbij zend ik u de reactie van dS+V. DS+V heeft aangegeven dat zij uiterlijk eind juni over de gevraagde stukken willen beschikken.

Het één en ander heb ik destijds al doorgestuurd naar de heer Spanjersberg. Ik heb echter tot op heden geen reactie vernomen. De tijd gaat nu dringen, zonder dat wij weten of aan de gevraagde voorwaarden kan worden voldaan.

Wij willen graag laten weten dat het om meerdere redenen ontzettend jammer zou zijn als de aanvraag moet worden afgewezen omdat niet tijdig aan de voorwaarden is voldaan. Ten aanzien van alle ontwikkelingen in Oud-Charlois, neemt de ontwikkeling van de Oude Kerk tot cultureel centrum een belangrijke plaats in. Voor deze ontwikkeling zou het een gemis zijn wanneer het project niet door gaat.

Tevens is het zo dat de aanvraag voor de kerk een behoorlijke beslag heeft gelegd op ons totale Groeibriljant budget van € 600.000.-. Als deze aanvraag niet door gaat, kunnen wij waarschijnlijk niet het bedrag van € 115.000.- nog op een andere manier besteden. Een flinke subsidie gaat dan aan Oud-Charlois voorbij.

Wij hopen dan ook dat de stichting nog voor 30 juni in staat zal zijn om de statuten te produceren en tevens een contractje met de kerk waaruit blijkt hoe de verhoudingen geregeld zijn. Uiteraard hoeft dat niet in detail, maar wel moet duidelijk blijken dat de kerk toegankelijk wordt voor openbare en publieke evenementen c.q. gebeurtenissen.

Wilt u deze brief onder de aandacht van uw bestuur brengen?

Met vriendelijke groet,
mw. A.C. T. Hommes

voorzitter


 

 

TOP

dick v.d. sande - stichting blommenfesteijn - hommes advocatenkantoor - autobedrijf schobben - werkgroep oud charlois - charloisse poort
stichting historisch charlois - familie ferguson - gerard van den broek - bureau b & w - deelgemeente charlois - sites4less - tineke teunen
expositieruimte klein 14 - winkeliersvereniging hart van charlois - de rotterdamsche brouwerij - hervormde wijkgemeente charlois
Stichting Laleli Moskee - Snackbar Atoom - Cafe Het Nieuwe Concert