d S + V
Gemeente Rotterdam
Projectleider Groeibriljanten
De heer M. Hoogerbrugge
Postbus 6699
3002 AR ROTTERDAM

 

Rotterdam , 27 juni 2005

 

 

 

Dossiernummer

:

2003133

Ons kenmerk

:

Groeibriljant Oud-Charlois

Betreft

:

Aanvraag Revitalisering Raadhuis

Uw kenmerk

:

 

Geachte heer Hoogerbrugge / Beste Marco,

We hebben van de WOM een kopie gekregen van de brief aan d S + V waarin WOM u vraagt om de groeibriljant bijdrage betaalbaar te stellen omdat zij zelf de verbouwing gaan laten uitvoeren.

Daarover willen wij het volgende onder uw aandacht brengen,

Alvorens de bijdrage betaalbaar kan worden gesteld, zal eerst een beslissing op de aanvraag moeten worden genomen.

De aanvraag is tot stand gekomen na goedkeuring van en onder de vlag van de Groeibriljant Oud-Charlois.

De leden van de Groeibriljant hebben als voorwaarden voor de bijdrage aan het Raadhuis aangeven dat er op de begane grond een publieksfunctie komt en op de verdieping een invulling aan kunst of cultuur. Nu de bijdrage besteed gaat worden voordat er een exploitant is, wil de Groeibriljant Oud-Charlois voldoende zekerheid om te kunnen toetsen of het geld daadwerkelijk ten goede komt aan hetgeen door ons is besloten.

Dit betekent dat de WOM de Groeibriljant goed moeten blijven informeren, ook voorafgaand aan onderhandelingen, zodat we niet voor een voldongen feit worden geplaatst wat betreft een exploitant.

Wij verzoeken u daarom in de beschikking hierover een voorwaarde op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Jannie Hommes

Voorzitter

 

TOP

dick v.d. sande - stichting blommenfesteijn - hommes advocatenkantoor - autobedrijf schobben - werkgroep oud charlois - charloisse poort
stichting historisch charlois - familie ferguson - gerard van den broek - bureau b & w - deelgemeente charlois - sites4less - tineke teunen
expositieruimte klein 14 - winkeliersvereniging hart van charlois - de rotterdamsche brouwerij - hervormde wijkgemeente charlois
Stichting Laleli Moskee - Snackbar Atoom - Cafe Het Nieuwe Concert