Project: Oud-Charlois PANORAMATAFEL

  I. Algemeen

  1. Bijdrage-aanvrager :

Naam Organisatie / Instelling : st. Kunst en Cultuur Initiatieven Charloisse Kerksingel (st. KICK) Contactpersoon : A.C. T. Hommes
Postadres : Kaatsbaan 12
Postcode en plaats : 3082 DP Rotterdam
Bezoekadres : idem
Postcode en plaats :
Telefoon : 010 49 555 94
Fax : 010 49 539 54

Email : info@groeibriljantoudcharlois.nl

Bank/giro nr:

5

2

0

4

1

2

8

 

 

2. Uitvoerende organisatie (indien anders dan aanvragende organisatie)

4. Wordt de administratie in eigen beheer uitgevoerd?

(Gaarne aankruisen)

      x

Ja

     

Nee

 

I. Inhoudelijke projectgegevens

1. Projectvoorstel Panoramatafel

Locatie van project : Op de ronding van het Charloisse hoofd aan de waterkant

Planning:

 

Dag

Maand

Jaar

Start project

 

April

2005

 

 

 

 

 

Dag

Maand

Jaar

Einde project

 

Maart

2006

Omschrijving van totale project:

Op het Charloisse Hoofd heeft een magnifiek uitzicht, wellicht het mooiste op Rotterdam en de havens. Je kan vanaf dat punt 270 graden rondkijken, heel Rotterdam kan in een flits aan je voorbijgaan. Het enige wat ontbreekt is een panoramatafel. De tafel geeft aan wat je rondom ziet.Voor niet ingewijden is het lastig om de verschillende punten te duiden. Het is voor iedereen die van het uitzicht geniet interessant om informatie te krijgen over wat er te zien is, zeker als de tafel op mooie klassieke wijze is uitgevoerd.

De tafel zelf bestaat uit natuursteen , met een windroos en gravures die de te aanschouwen punten aanwijzen..De onderbouw is van schoon metselwerk.

Lengte 5 ,5 meter , breedte 2.5 meter , hoogte 0,80 meter .

De uitvoering van het project geschiedt in het kader van een stageproject door leerlingen van het Zuiderparkcollege. Ze worden begeleid door de SSPB (opleidingsbedrijf voor de bouw).

Een deel van de uitvoeringskosten worden gesponsord.

De gravures in de steen zullen ontworpen worden door een kunstenares.

III. Financiële projectgegevens

1. Specificatie van de projectkosten, inclusief BTW en kostensoort :

Kosten

Euro

Natuursteen

4.000

 

Ontwerp steen door kunstenaar

500

Zand cement stenen

3.000

 

Graveren

 

2.000

Arbeidsuren in verband met realisatie project 3 leden gedurende 2 uur per maand gedurende een jaar = 3 x 2 x 12 x 75

5.400

Loonkosten SSPB

 

18.000

 

Vervoer en plaatsen steen

1.500

Totale projectkosten

 

34.400

3. Overzicht van de financiële dekking

 

Euro

cofinanciering

Gaarne specificeren:

a) deelname groeibriljant aan de projectgroep 3x2upm/1jaar,. 3 x 2 x 12 x 75

b)Sponsoring door SSPB

c) Fondsen

 

 

 

a) 5.400

 

b) 6.000

c)10.000

Bijdrage Groeibriljanten

13.000

Totaal

34.400

4. Financiële periodeplanning (4 maanden perioden)

Perioden (looptijd project)

deel van verwachte totale uitgaven dat in deze periode wordt gepland (in hele euro)

2005 april

Deels

2006 maart

Het andere deel

V. Aanvullende vragen

VI. Ondertekening door aanvrager:

Rotterdam, juni 2005 A.C. T. Hommes

 

TOP

dick v.d. sande - stichting blommenfesteijn - hommes advocatenkantoor - autobedrijf schobben - werkgroep oud charlois - charloisse poort
stichting historisch charlois - familie ferguson - gerard van den broek - bureau b & w - deelgemeente charlois - sites4less - tineke teunen
expositieruimte klein 14 - winkeliersvereniging hart van charlois - de rotterdamsche brouwerij - hervormde wijkgemeente charlois
Stichting Laleli Moskee - Snackbar Atoom - Cafe Het Nieuwe Concert