Rotterdam, 15 september 2005

Betreft : Notulen ledenvergadering Stichting KICK

Van woensdag 14 september, Plaats : Vergaderruimte Oude Kerk, Aanvang tijdstip : 19.30 uur

Aanwezig : Jannie , Tineke, Herman, Hilde, Anke , Michiel, Dik, Arjan en iets later Joris.
Afwezig met kennisgeving : Herman Spanjersberg , Chris Oskam en Gerard vd Broek

OPENING :

Jannie opent deze bijeenkomst. Iedereen van harte welkom en de Oude kerk alvast bedankt voor de gastvrijheid deze avond. Arjan zal deze bijeenkomst notuleren.

Notulen vorig overleg : Aangezien niet iedereen deze heeft ontvangen en/of gelezen wordt besloten dit door te schuiven naar het volgend overleg.

Mededelingen :

Hilde merkt op dat we deze vergadering ook een werkstuk van Irfan zouden doornemen en eventueel bespreken. Helaas is Irfan niet aanwezig zonder afmelding en de laatste tijd volgens sommigen niet te bereiken. Dit wordt doorgeschoven naar het volgend overleg.

Tineke wil graag een compliment uitspreken over de wijze hoe op dinsdagavond (gisteren) de info wandelingenboekjes en tasjes door een grote groep vrijwilligers is verwerkt. Omstreeks 20 duizend boekjes netjes opgeborgen.

Anke sluit zich hierbij aan maar dan op wijze hoe de boekjes zijn gemaakt en de zorgvuldig-heid die in de boekjes is gegeven aan Paul.

Jannie stelt dat het bestuur en enige leden van Stichting KICK zich wel enige zorgen maken mbt bestuurslid Gerard van Broek , die de laatste tijd moeilijk bereikbaar is. Extra aandacht vanuit het bestuur.

Dan volgen we nu de punten van de agenda :

Afstemmen activiteiten van de diverse projecten op 1 en 2 oktober . (D Day in Oud Charlois)

Wandelingen : De tasjes zullen te koop worden aangeboden ( €2,50 ps) vanuit de kraam op de Charloisse dag en diverse infopunten Atelierroute. Om 14.15 uur zal er een korte uitleg in de Kerk worden gegeven en wordt er getracht om Nelli Cooman hiervoor te benaderen. Ook zal er een infopaneel worden onthuld waarschijnlijk aan de Kaatsbaan. Getracht om Nelli Cooman bij zoveel mogelijk projecten te betrekken op deze middag.

Wolphaertstraat Fase 2 : Er zal een mogelijke intentie verklaring worden getekend tussen de Nieuwe Unie en stichting N.A.C. Nieuwe Ateliers Charlois. De Nieuwe Unie noemt dit project de Straatwand. Waarschijnlijk wel iets feestelijks en mogelijk in de buurt van pand nr. 15.

Grafisch Atelier: Open dag op 1 oktober. Michiel is zelf met vakantie maar met de andere gebruikers van het pand en Anke wordt toch zorg gedragen voor goede presentatie.

Er komt een persje te staan wat gebruikt kan worden en vele andere informatie. Het pand is nog lang niet klaar maar de bezoekers krijgen wel te zien hoe het gaat worden.

Mozaiken: Wellicht 1 onthulling aan de Kaatsbaan. Het mozaiek is klaar maar wellicht is de bevestiging een probleem op dit korte termijn. Afgesproken wordt dat het mozaiek wat klaar is en de voorbeelden van de andere, komt te staan in 't Parelje aangezien deze ook open is ivm Open Atelier Route en dan dit op deze wijze ook in de aandacht staat.

Het Japans Cultureel Centrum : Wil ook graag op 1 oktober meedoen. Het is nog niet klaar en zal op 8 oktober feestelijk worden geopend . Eventueel wordt er nu gedacht aan een 2 tal rondleidingen en mogelijke workshops. Joris gaat dit verder uitwerken.

De Charloisse Dag : van 11.00 tot 17.00 uur zal er van alles staan te gebeuren in de Kerk. Muziek, dans, infomarkt te veel om op te noemen. Er is ook ruimte in het programma gemaakt voor de presentatie van de groeibriljant projecten. Het beloofd een leuk nieuwe evenement te worden vanuit de Stichting Blommenfesteijn.

Verlichting Oude Kerk en Kunstwerk bij garage Schobben : Het is de bedoeling dat omstreeks 17.00 uur, bij het einde van de Charloisse Dag de permanente verlichting van de Kerk en Kunstwerk worden ontstoken door de voorzitter van Stichting KICK. Vanaf 19 september zal de aannemer met deze klus gaan beginnen en we hebben de garantie dat alles geregeld is zodat we 1 oktober weer een verrijking van de buurt erbij hebben.

K.I.P. Kantoor : Tijdens de Open Atelier Route zal er ook een zgn KIP KANTOOR aanwezig zijn in de tuin van de Kerk naast het Opzoomerdepot. Dit project wil hiermee aandacht vestigen wat er kan ontstaan met Kunst in Panden. Panden die reeds succesvol gebruikt worden voor kunst en cultuur en wat er nog leeg staat en een goede invulling kan krijgen. Deze tijdelijke behuizing zal best opvallen door kleur, bouw en hoogte. Het beloofd een toppertje te worden met veel aandacht. Jaap en Floris werken dit werder uit en het na afloop van de O.A.R. zal deze behuizing worden opgeslagen voor een volgende presentatie.

Dus je ziet dat er in het weekend van 1 oktober een heleboel geregeld moet worden en we met de Groeibriljant kunnen scoren op deze dagen. We een hoop werk nog te doen voor ons alle maar met elkaars hulp gaat het lukken!! Er komen persberichten, flyers zodat er volop aandacht en bezoekers worden verwacht.

2. Rondje overige projecten:

De Oude Kerk (Cultureel Centrum) : Zijn achter de schermen druk bezig met de voorbereidingen. De commissie van de kerk noemt dit project INTERIEUR VERANDERING, zodat wij dit nu ook zo gaan noemen. Het probleem is nu nog dat er nog geen beschikking is ontvangen en dus geen echte aktie kan gebeuren. Jannie gaat hier achteraan. Hierdoor is het ook mogelijk dat 2005 als start niet gehaald gaat worden.

Panoramatafel : In voorbereiding en de eerste gesprekken met uitvoerende staan gepland de komende tijd.

'T Pareltje : Helemaal NIETS over bekend, Jammer dat dit project zolang moet duren met de beslissing hoe of wat.

Grafisch Atelier : Druk met plannen van inrichting. Nog geen huurkontract ontvangen dus ook hierdoor nog niet kunnen beginnen met verbouwen e.d. De belanghebbende richten wel een V.O.F. op (gezien kansenzone´s ed) Projecten zouden kunnen gaan vallen in een stichting vorm. November moet wel eea gerealiseerd zijn.

Ingekomen post, vooral mbt Stichting Historisch Charlois.

Jannie doet een korte uitleg van de brief en leest de passages uit de notulen voor van de vergaderingen waarin dit aan de orde was bij het onderwerp mededelingen (12 januari en 1 maart). Uit die notulen blijkt dat SHC nimmer heeft gevraagd of uitbreiding HC een groeibriljant project kan worden. Een ieder geeft zijn mening over de brief van HC en wel duidelijk is dat wij niet blij zijn met de inhoud en het doorsturen naar derden.

Jannie verstuurd het antwoord en vraagt het bestuur HC binnen een week te reageren. Wij willen namelijk snel tegenover deelgemeente het een en ander rechtzetten. Wel wordt het betreurd dat S.H.C. als lid uit de Groeibriljant stapt. We zullen vragen dat niet te doen.

Rondvraag en nieuwe datum :

Arjan : Eigenlijk hoort dit thuis bij mededelingen maar de Stichting Blommenfesteijn is genomineerd voor de Rotterdamse Vrijwilligersprijs 2005. Hulde hiervoor. 7 oktober een

Presentatie op het stadhuis en op 9 december (1 e dag Kerstmarkt) de bekendmaking.

Joris : Op 8 oktober zal de opening plaatsvinden van Shofukan . De tuin e.d. is dan nog niet klaar maar binnen zal het klaar zijn. Wij als leden van de Groeibriljant krijgen hierover nog nader bericht en zijn van harte uitgenodigd.

Hilde : Bootsman/ Leo Heijnen hoe staat het daarmee. Verder geen informatie over maar wel jammer dat het zo moest gaan. Wellicht doorstart met Nathan.

Tineke : Het wordt ook weer tijd voor een etentje met elkaar. Volgende vergadering : Maandag 31 oktober

Tijdstip : 19.30 uur

Lokatie : Het Japans Cultureel Centrum (Shofukan)

Volgende vergadering : Maandag 31 oktober

Tijdstip : 19.30 uur

Lokatie : Het Japans Cultureel Centrum (Shofukan)

 

 

Arjan van Es

Notulist

 

TOP

dick v.d. sande - stichting blommenfesteijn - hommes advocatenkantoor - autobedrijf schobben - werkgroep oud charlois - charloisse poort
stichting historisch charlois - familie ferguson - gerard van den broek - bureau b & w - deelgemeente charlois - sites4less - tineke teunen
expositieruimte klein 14 - winkeliersvereniging hart van charlois - de rotterdamsche brouwerij - hervormde wijkgemeente charlois
Stichting Laleli Moskee - Snackbar Atoom - Cafe Het Nieuwe Concert