Verslag Deelnemersvergadering Groeibriljant Oud-Charlois .

Oftewel Stichting KICK

Japans centrum Shofukan, 31 oktober 05

Aanwezig

Hilde, Michiel (tussen punt 6 en 7), Arjan, Tineke, Jannie, Irfan, Herman Ferguson, Chris, Joris, Tini, Leo [vanaf punt 5], Suzanne Liem [tussen punt 7b en 7c] en Gerard

•  Opening
Jannie opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Er zijn geen afmeldingen.

•  Mededelingen
Anke: Grafische Atelier gaat als een trein.
Hilde: Het ophangen van Mozaïek #1wacht op de beschikbaarheid van de schilderstelling
Tini: Bewegwijzering staat verdraaid. Herman heeft al gezorgd dat de leverancier gepaste actie neemt.
Joris: Heeft door middel van subsidie van deelgemeente en Sportjaar 2005 judomatten kunnen aanschaffen.
Jannie: er komt straks een fotografe langs die actieve bewoners wil portretteren. Tevens meldt ze de afronding van het dossier rondom de opzegging van SHC.
Arjan: Kerstmarkt voorbereidingen lopen goed. 50 kramen meer dan vorig jaar.

•  Verslag ALV d.d. 14 september 2005
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

•  Terugblik 1 & 2 oktober
Charloisse dag prima verlopen. Geen klachten. Kerk wordt bedankt voor de gastvrijheid. We hopen dat het een vast item wordt in Charlois. Na de verbouwing zal het gebruik van de Kerk nog beter kunnen, m.n. akoestiek is een aandachtspunt. Sfeer was goed; ook voor de vrijwilligers was het een relaxte dag.
KIP: KIP-paviljoen was een succes. Huurprijs is soms een drempel. De werkgroep overweegt daarom om met dat gegeven nog wat te doen richting autoriteiten en instituties.
De ansichtkaart was mooi, maar de bedrukte achterkant belet ‘normaal gebruik'na 1 oktober.

•  Financieel cluster

•  Er is een afwijzing binnengekomen mbt Communicatie 2005/6. Reden wordt aangevoerd dat overallcommunicatie niet met fysieke buitenruimte te maken heeft.
Tineke overweegt een reactie.
Binnenkort maakt Tineke een Tussenstand. Met het oog hierop wordt besloten om het etentje uit te stellen tot januari 2006.

•  dS+V wil bij de afrekening van projecten een overzicht krijgen van de ureninzet van de Groeibriljantdeelnemers.


Michiel komt zeggen dat hij in verband met de Opening het te druk heeft om aanwezig te zijn.

•  Bestuurswisseling
Gerard wordt bedankt voor zijn inzet. Hij blijft uiteraard bij de Groeibriljant betrokken. Vanwege de KvK-uitschrijving zal er binnen het bestuur een (tijdelijke) oplossing gezocht worden. Kandidaten voor de post van secretaris kunnen zich melden.

•  Projecten

•  Twee voorstellen tot projectwijziging

Voorstel Panoramatafel wordt aangenomen.
Ter verduidelijking meldt Jannie dat per ongeluk dubbel een subsidie is gevraagd voor de kunstetalage van John en Sjoert. Met deze toelichting wordt het voorstel aangenomen.

•  Stand van zaken beschikkingen

Goedkeuring is binnengekomen voor Panoramatafel en inrichting Oude Kerk.

Suzanne Liem suzanneliem@hotmail.com studeert aan de foto_academie Amsterdam en woont in Zoetermeer. Heeft Charlois gekozen als onderwerp voor haar afstudeerreportage. Bedoeling is actieve wijkbewoners te fotograferen. Alle aanwezigen geven een korte introductie van zichzelf en hun project. Afspraak is om Suzanne uit te nodigen bij activiteiten die zich daarvoor lenen.

•  Voortgang niet-gestarte projecten

•  Markiezen Bootsman. Gaat voorlopig niet door. Vanwege eindtermijn beschikking wordt besloten om (in deze volgorde) OBR, SHC, Schuilplaats, Grafisch atelier te benaderen of zij interesse hebben in Markiezen. Zo niet, dan wordt gekeken of de termijn verlengd kan worden.

•  Pareltje [Gerard citeert uit een bericht van Paul Kamsteeg d.d. 26/10/05]
WOM is met 3 (drie) verschillende partijen in serieus gesprek.
Deze partijen zijn:
- Touch-down, Advertising, Coaching, Training. ( www.touch-down.nl )
- Vestia Feijenoord
en een combinatie van bedrijven:
-Excalibur (Reclame en Internet)
-Stichting Nationaal Faillisements Preventie Instituut (NFPI)
-Kruiszorg Nederland
-Scoron ( www.scoron.nl )

Alle kandidaten komen binnen drie weken met een beschrijving van hun idee van de invulling. Voor de begane grond bestaat bij géén van de clubs een nog voldoende uitgewerkte visie (anders dan een positieve grondhouding).

Ten aanzien van de rest van het pand (boven en achter) hebben Touch-Down en Scoron een kantoorfunctie op het oog (voor henzelf en anderen). Vestia denkt aan atelierwoningen met galerie of timesharing atelier.

Voor Vestia moet daarbij aangetekend worden dat zij de laatste gegadigde zijn (in tijd, niet in voorkeur) omdat zij pas sinds de Charloisse dag kennis hebben genomen van het pand. De gedachten voor atelierwoningen plus expositieruimte is dan ook nog al plots en spontaan geuit. Vestia houdt dan ook nadrukkelijk de mogelijkheid open er ook kantoor van te maken. De investeringen in woningen zullen namelijk aanzienlijk hoger uitvallen.

Voor allen geldt dat veel afhangt van de bouwkundige investeringen en hoe de rest van het
pand economisch te exploiteren zal zijn. Alle partijen hebben echter oog voor onze wens betreffende een publieksfunctie op de begane grond.

We zijn voornemens op basis van de ingediende voorstellen binnen afzienbare tijd de knoop door te hakken en met een van deze clubs verder te gaan.

Ook van het front aan de Grondherendijk 80, drogisterij Mout, is er nieuws.
Er ligt een bod van Consonant, www.consonant.com . Communicatiegroep die de communicatie voor o.a de Kansenzones gaat doen. Wil er een dependance kantoor gaan houden. Met Inholland studenten zullen er onder professionele begeleiding relevante onderzoeksopdrachten uitvoeren
(een soort participerend veldonderzoek zullen we maar zeggen).

•  Nieuwe vergaderdatum, rondvraag, sluiting
De volgende ALV zal op 24 januari 2006 worden gehouden. Locatie wordt nader bekend gemaakt.
Dan zullen tevens de notulen van 15 juni (alsnog) worden vastgesteld.

Op 29 november 2005 begint vroeg op de avond in de Pompstraat een bijeenkomst om de verbeterpunten voor de Open Atelierroute editie 2006.

 

TOP

dick v.d. sande - stichting blommenfesteijn - hommes advocatenkantoor - autobedrijf schobben - werkgroep oud charlois - charloisse poort
stichting historisch charlois - familie ferguson - gerard van den broek - bureau b & w - deelgemeente charlois - sites4less - tineke teunen
expositieruimte klein 14 - winkeliersvereniging hart van charlois - de rotterdamsche brouwerij - hervormde wijkgemeente charlois
Stichting Laleli Moskee - Snackbar Atoom - Cafe Het Nieuwe Concert